امکانات بی کران، فراتر از واقعیت

MSI Gaming laptops offer you an unrivaled experience when it comes to PC gaming.
Utilizing the latest processors and graphics, you’ll have over the top performance to take your game to the next level.
With MSI’s exclusive technologies like our renowned cooling system, Cooler Boost, and all-inclusive Dragon Center software,
you’ll have all the tools you need to conquer your enemies.

دسکتاپ خود را انتخاب کنید

از میان پر طرفدارترین محصولات ما یکی را انتخاب کنید
GPU SKU
SERIES
CPU SKU
GPU SKU
Series
CPU SKU
ورود
gamepadیا بگویید چه گیم هایی بازی می کنید.
Extend
Fold

محصولات جدید

ویدئو

اخبار

بلاگ

خدمات

نام محصول خود را برای پیدا کردن فایل دانلود، راهنمایی یا پشتیبانی وارد کنید<

جوایز

مایل هستیم این افتخار را با شما سهیم شویم<
بیشتر بدانید
seven points
CD ACTION
Trident A
seven points
2019 June
93
Highplay.fr
Infinite A
93
2019 June
Good choice
Noticias 3D
Prestige PE130 8th
Good choice
2019 June
Good choice
Noticias 3D
PE130
Good choice
2019 June
8.6
Game Engineers
Infinite S
8.6
2019 June
7.5
Viktec.net
Prestige PE130 8th
7.5
2019 June
us